Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Spolupráca

Program Spolupráca tvorí základ 7. RP a sú naň vyčlenené dve tretiny celkového rozpočtu. Jeho prostredníctvom je možné získať podporu nadnárodnej spolupráce v rôznych tematických oblastiach, a to v záujme riešenia európskych otázok v sociálnej, hospodárskej, environmentálnej a priemyselnej oblasti. V rámci programu Spolupráca sa budú podporovať výskumné projekty v nasledujúcich prioritných tematických oblastiach:

  • Zdravie (6 050 mil. €); 
  • Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológie (1 935 mil. €); 
  • Informačné a komunikačné technológie (9 110 mil. €); 
  • Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie (3 500 mil. €); 
  • Energetika (2 300 mil. €); 
  • Životné prostredie (vrátane zmeny klímy) (1 800 mil. €); 
  • Doprava (vrátane aeronautiky) (4 160 mil. €); 
  • Spoločensko-ekonomické a humanitné vedy (610 mil. €); 
  • Vesmír (1 430 mil. €); 
  • Bezpečnosť (1 350 mil. €).