Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

EURATOM

Výskum atómovej energie je na európskej úrovni uskutočňovaný v rámci zmluvy o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu (EURATOM), ktorá bola podpísaná v roku 1957. EURATOM je z právneho hľadiska oddelení od Európskeho spoločenstva a má svoj vlastný rámcový výskumný program, ktorý je však riadení spoločnými európskymi inštitúciami. Celkový rozpočet predstavuje 2 751 mil. EUR.

7. rámcový program EURATOM pre jadrový výskum a odbornú prípravu 2007-2011 bol zriadení rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady v decembri 2006 ako súčasť 7. RP.  Program zahrňuje výskum, technologický vývoj, medzinárodnú spoluprácu, rozširovanie technických informácií a činnosti v oblasti odbornej prípravy.


Program EURATOM obsahuje dva špecifické programy:

  • nepriame akcie, ktoré zahŕňajú výskum energetickej fúzie, jadrové štiepenie a ochranu pred radiáciou;
  • priame akcie, ktoré v sebe zahŕňajú Spoločné výskumné centrum.