Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

FP Success Stories

Všeobecne známym faktom je, že slovenskí vedci len vo veľmi malej miere využívajú možnosti, ktoré im poskytuje 7. rámcový program. V mnohých prípadoch im chýbajú informácie o tom, čo môžu tieto projekty priniesť pre ich výskum a ako je vlastne možné sa do výziev zapojiť. 

Prinášame vám success stories šiestich slovenských vedcov, ktorí sa zapojili do riešenia projektov rámcových programov. Môžete sa dozvedieť ako sa zapojili do konzorcií, aké benefity projekty rámcových programov priniesli pre ich výskum, na čo sa zameriavali a ako je možné využiť výsledky projektov v praxi.