Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

FP7 CONNECTIONS 2012

Slovenská republika podstatne zaostáva za ostatnými štátmi pri zapájaní sa do aktivít 7. rámcového programu.

Európska komisia už v lete 2012 vyhlási posledné a zároveň najväčšie výzvy, v ktorých sa rozdelí viac ako 10 miliárd EUR.

Ide o jedinečnú šancu ako využiť výskumnú infraštruktúru získanú z OP Výskum a vývoj. 

 

                                 REGISTRÁCIA

 

 

Aké je zameranie FP7 CONNECTIONS 2012?

Čo môžete získať účasťou na FP7 CONNECTIONS 2012?

 • informácie o výzvach, ktoré plánuje EK vyhlásiť v lete 2012
 • informácie o Horizonte 2020 a príležitostiach, ktoré prináša pre SR
 • ukážky príkladov najlepších praxí a skúseností slovenských vedcov zapojených do riešenia projektov 7.RP
 • priestor pre prezentáciu Vašich inovatívnych myšlienok a technológií
 • počas jediného dňa nadviazať viacero výskumných spoluprác s potenciálnymi partnermi 
 • priestor pre networking a nadviazanie nových kontaktov dôležitých pre tvorbu výskumných konzorcií medzi slovenskými a zahraničnými partnermi

Pre koho je FP7 CONNECTIONS 2012 určená?

 • slovenské a zahraničné akademické inštitúcie plánujúce zapojiť sa do 7.RP
 • slovenské a zahraničné univerzitné pracoviská plánujúce sa zapojiť do 7.RP
 • podnikatelia realizujúci výskum a vývoj
 • podnikatelia, ktorí majú záujem využívať výsledky výskumu a vývoja v praxi. 

Podujatie je primárne určené vedeckej komunite, všetky profily podliehajú schváleniu organizátorov, pričom výskumné organizácie sú pri prihlasovaní uprednostňované. Organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov na základe ich výskumného profilu. 

Aký je program FP7 CONNECTIONS 2012?

FP7 CONNECTIONS 2012 je zložená z dvoch blokov:

 • Konferencia (9:00 - 13:00)
  • Slovensko v Európskom výskumnom priestore (9:00-11:00)
  • Skúsenosti riešením projektov 7. rámcového programu EÚ (11:30-13:00)
 • Paralelné sekcie (14:00 - 18:00)
  • Match-making (partnerské stretnutia)
  • Stretnutia s NCP

Program FP7 CONNECTIONS 2012.

Miesto konaniaTechnopol Congress Centre, Kutlikova 17, Bratislava

Jazyk: Slovenský a anglický s tlmočením/anglický (stretnutia)

Konferenčný poplatok: Zdarma

Ako sa zaregistrovať na FP7 CONNECTIONS 2012?

Zaregistrovať sa môžete na stránke http://www.b2match.eu/fp7connections2012/pages/home

Pri registrácií je nevyhnutné vyplniť profil organizácie, ako aj kontaktnú osobu. 

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: fp7connections2012@remove-this.fp7.sk.

 

 

Organizátori FP7 CONNECTIONS 2012

 

 

Partneri FP7 CONNECTIONS 2012