Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Kapacity

Úlohou programu Kapacity je podporovať výskumné kapacity, ktoré potrebuje Európa k tomu, aby sa stala prosperujúcou ekonomikou založenou na znalostiach. Celkový rozpočet programu je 4 097 mil. EUR. 

  Cieľom programu Kapacity je: 

  • optimalizácia využitia a rozvoj výskumných infraštruktúr;
  • posilnenie inovačných kapacít MSP, ako aj ich schopnosť využívať výsledky výskumu;
  • podpora rozvoja regionálnych zoskupení orientovaných na výskum;
  • využitie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ;
  • zblíženie vedy a spoločnosti v Európe;
  • podpora tvorby výskumných politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ;
  • uskutočňovanie horizontálnych akcií a opatrení na podporu medzinárodnej spolupráce.

  Program Kapacity podporuje európske výskumné a inovačné kapacity v týchto oblastiach:

  • výskumné infraštruktúry;
  • výskum v prospech malých a stredných podnikov (MSP);
  • regióny znalostí;
  • výskumný potenciál;
  • veda v spoločnosti;
  • špecifické činnosti v rámci medzinárodnej spolupráce.