Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Ľudia

Cieľom programu Ľudia je vzbudiť v jednotlivcoch záujem o profesiu výskumného pracovníka, zabrániť odlivu mozgov a zároveň prilákať výskumných pracovníkov z celého sveta. Program poskytuje podporu vedeckej mobility, ale aj profesijného rozvoja výskumných pracovníkov. Na základe pozitívnych skúseností s akciami Marie Curie v rámci 6. RP sa program Ľudia naďalej implementuje prostredníctvom týchto akcií.

V rámci programu Ľudia sa:

  • štruktúrujú ponuky a možnosti odbornej prípravy vo výskume;
  • podporujú európski výskumní pracovníci, s cieľom ich udržania v Európe alebo ich návratu;
  • podporuje mobilita medzi odvetviami;
  • poskytujú pobytové štipendiá v rámci krajín EÚ;
  • vytvárajú podmienky na prilákanie výskumných pracovníkov z celého sveta.