Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Horizont 2020 a COSME na r. 2014-2020 - regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov

8.10.2013

Vedeli ste, že:                 

  •  existujú rozsiahle finančné prostriedky fondov EÚ aj mimoštrukturálnych fondov?
  • komunitárne fondy majú odlišné a jednoduchšie pravidlá ako štrukturálne fondy?
  • je možné získať financovanie transparentne iba na základe kvalitného projektu?
  • Európska komisia kryje až 100% oprávnených nákladov realizácie projektu?
  • v 2014-2020 bude minimálne 15 mld. eur učených len pre firmy na vývoj a inovácie?
  • 75% projektov z komunitárnych fondov malo v partnerstve aspoň jednu firmu?
  • je možné pripraviť finančnú správu projektu len v rozsahu jednej strany?
  • Európska komisia nepožaduje hory papierov a vie komunikovať výhradne elektronicky?
  • po prvýkrát je možné podávať projekt bez potreby ďalších partnerov?
  • Slovensko stále viac platí, ako získava z komunitárnych fondov?

Príďte sa dozvedieť, že:

Európska komisia pripravila v rámci komunitárnych fondov na 2014-2020 (mimo štrukturálnych fondov EÚ) vyše 70 mld. eur, z ktorých je minimálne 15 mld. eur určených výhradne pre firmy na vývoj nových technológií, inovácie a rozvoj medzinárodných aktivít prostredníctvom programov Horizont 2020 a COSME.

Výhodou týchto programov je (na rozdiel od štrukturálnych fondov EÚ) ich transparentnosť, financovanie, flexibilita a administratívna jednoduchosť. Hoci prvé výzvy budú spustené až na začiatku roku 2014, radi by sme Vás v predstihu informovali, ako sa čo najlepšie pripraviť a nepremeškať prvé šance. Zároveň Vám predstavíme úspešné firmy, ktorým sa podarilo získať finančné prostriedky z týchto programov.

Slovenská republika v rámci členstva v EÚ priamo prispieva do týchto programov a preto záleží len na aktivite slovenských firiem, koľko z týchto prostriedkov sa dostane späť na Slovensko. Nestraťme tieto prostriedky a využime ich na rozvoj podnikania a inovácií v SR!

Pre koho sú semináre:

Podujatie je určené firmám akejkoľvek veľkosti, začínajúcim podnikateľom a start-upom, výskumným organizáciám, ktoré majú záujem o riešenie výskumu a vývoja v partnerstve s firmami alebo dodávkou pre firmy ako aj mediátorom v oblasti podnikania, výskumu a inovácií. Aby sme sa čo najviac priblížili firmám, organizujeme tentokrát regionálne semináre vo vybraných krajským mestách SR. Účasť na seminári je bezplatná.

Kedy a kde:

Miesto a termín konania seminárov so začiatkom vždy o 9:00:

12.11.2013, Bratislava - v partnerstve s Ministerstvom hospodárstva SR, Veľká zasadačka, Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

22.11.2013, Nitra - v partnerstve so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Kongresové centrum SPU v Nitre, Štud. domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra

26.11.2013, Žilina - v partnerstve s Univerzitným vedeckým parkom Žilinskej univerzity v Žiline, Zasadačka Vedeckej rady, Žilinská univerzita, Vysokoškolákov 26 (budova novej menzy), Žilina

28.11.2013, Prešov - v partnerstve s Regionálnym poradenským a informačným centrom Prešov, RPIC Prešov, Reimanova 9, Prešov

29.11.2013, Košice - v partnerstve s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitná knižnica, Technická univerzita v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice 

               Pozvánka a program na seminár | Bezplatná registrácia 

Kontakt:  Ivan FILUS, Národný kontaktný bod pre MSP, BIC Bratislava, Enterprise Europe Network, Tel: 02/ 5441 7515, 5441 7606, E-mail: filus@bic.sk

Semináre organizuje BIC Bratislava a Slovenská oranizácia pre výskumé a vývojové aktivity (SOVVA). Semináre sú spolufinacované Podpornými štruktúrami 7. rámcového programu v SR a zastúpním Enterprise Europe Network v SR v spolupráci s lokálnmi partnermi.