Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Horizont 2020- informačné dni na Slovensku

7.11.2013

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a spoluorganizujúcimi univerzitami pripravili pre Vás informačné dni zamerané na témy výziev nového rámcového programu Európskej únie pre výskum a inovácie- Horizont 2020. Zverejnenie výziev sa očakáva 11. decembra 2013.

Informačné dni sa uskutočnia v Bratislave, Košiciach, Žiline a v Nitre. Pri registrácii na podujatie vo vybranom meste odporúčame overiť si, či téma, v ktorej sa chystáte podávať projekt, je na programe konkrétneho informačného dňa, nakoľko programy nie sú totožné.