Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

SCOPE I/2014 eNEWSLETTER o 7. rámcovom programe EÚ

23.7.2014

 

S príchodom leta sa vám do rúk dostáva prvé tohtoročné vydanie eNewsletter Scope I/2014, ktoré je venované tematickým oblastiam Bezpečnosť a Životné prostredie (vrátane zmeny klímy)

Práve tematická oblasť Bezpečnosť predstavuje jednu z najúspešnejších oblastí, ktorej sa zúčastňujú slovenskí výskumníci. Okrem štatistiky slovenskej účasti za konkrétne oblasti sme sa zamerali v časti Bezpečnosť na hrozby spojené s terorizmom v ekonomických a politických súvislostiach. Uvádzame tiež aktivity JRC v bezpečnosti kyperpriestoru priekupníctva s nukleárnym materiálom a krízového manažmentu.

 V oblasti životného prostredia prinášame odporúčania k príprave úspešného projektu a dva rozhovory: s RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD., riaditeľkou Ústavu krajinnej ekológie SAV a prof. Hanesom Flühlerom z ETH Zürich. Nechýbajú ani pravidelné rubriky venované tentokrát vedúcemu postaveniu priemyslu v programe H2020 a Iniciatíve pre inovatívne liečivá ako aj rubrika venovaná financiám. 

Nový newsletter a predchádzajúce vydania nájdete TU