Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

SCOPE II/2014 eNEWSLETTER o 7. rámcovom programe EÚ

26.11.2014

V druhom tohtoročnom vydaní eNewsletteru Scope sme pre vás pripravili zhrnutie výstupov zo seminára venovaného implementácii projektov 7. rámcového programu (7. RP), ktorý sa uskutočnil v máji 2014. V jednotlivých príspevkoch sme sa v súlade s programom seminára venovali prezentácii skúseností s koordináciou výskumného projektu – podávaniu správ do Európskej komisie (EK), priebehu „project review“, zhrnuli odporúčania pre druhostupňové audity. Tiež sme sa formou rozhovoru pokúsili priblížiť, čo je dôležité pri implementácii projektu a „project review“, a to očami bývalého zamestnanca EK, ktorý projekty 7. RP v EK implementoval. 

Druhá časť Scopu je venovaná ďalším inšpirujúcim rozhovorom s koordinátormi dvoch významných projektov, ktoré získali slovenské výskumné tímy. Prvý s Dr. Jánom Tkáčom z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied je o projekte ELENA, ktorý predstavuje vôbec prvý na Slovensku realizovaný ERC grant. Druhý s prof. Pavlom Miškovským z Katedry biofyziky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach hovorí o projekte CELIM. Ten významným spôsobom prispel k vybudovaniu vedeckého pracoviska v oblasti bunkového zobrazovania na univerzite a umožnil jeho zapojenie do siete pracovísk pre biozobrazovanie „Euro-BioImaging“. 

Ďalší príspevok pre vás pripravili prof. Štefan Luby a Dr. Martina Lubyová, venuje sa predikcii úspešnosti nových členských krajín pri získavaní zdrojov z programu H2020. V poslednej časti tohto vydania Scopu vám RNDr. Martin Benko, PhD. priblíži GMES- Copernicus – európsky program o pozorovaní Zeme.

Nový newsletter a predchádzajúce vydania nájdete TU