Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Seminár k implementácii projektov 7. RP (22.5.2014)

8.5.2014

Organizátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, MŠVVaŠ SR, FU SAV

Miesto: Bratislava, Slovenská republika

Tím podporných štruktúr 7. RP si Vás dovoľuje pozvať dňa 22.5.2014 na seminár venujúci sa implementácii projektov 7. RP.  Cieľovou skupinou seminára sú výskumní pracovníci a projektoví manažéri implementujúci projekty 7RP. 

Cieľom seminára je priblížiť procesy súvisiace s podávaním správ do EK, priebehom review projektu a priebehom druhostupňových auditov vykonávaných Európskou komisiou alebo Európskym dvorom audítorov (ECA).

Účasť na seminári je bezplatná!

Seminár sa bude konať v Auditóriu FÚ SAV – Pavilon QUTE, Areál SAV, Dúbravská cesta 9,  Bratislava