Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

SLOVAK FP7 SUCCESS STORIES UNDER ONE COVER

26.9.2014

Organizátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity

Vážené dámy a páni,

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. ako národný koordinátor 7. rámcového programu na Slovensku pre Vás vytvorila v spolupráci s účastníkmi projektov 7.RP prvú verziu publikácie "SLOVAK FP7 SUCCESS STORIES UNDER ONE COVER: Slovakia in the Seventh Framework Programme (FP7) — Project Overview & Results"

Publikácia mapuje projekty so slovenskými prijímateľmipropaguje výsledky projektov, a poskytuje súhrn organizácií zapojených do 7.RP. Pomáha zviditeľniť úspešných slovenských riešiteľov európskych projektov. Podporuje vytvorenie medzinárodnej spolupráce v rámci budúcich projektových zámerov v európskom programe pre výskum a inovácie HORIZONT 2020.

 

Pre doplnenie, otázky, ako aj námety pre vytvorenie finálnej verzie publikácie nás prosím kontaktujte na: brozura@remove-this.fp7.sk