Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Informačné dni

22.5.2014 Seminár k implementácii projektov 7RP

30.1.2014 H2020 Workshop ERC grants

13.12.2013 Slovak & Czech Horizon 2020 Space Information day

11.12.2013 Informačný deň k Secure Societies – Bezpečné spoločnosti programu Horizont 2020 v Žiline

10.12.2013 Informačný deň k Secure Societies – Bezpečné spoločnosti programu Horizont 2020- Košice

5.12.2013 Informačný deň Horizont 2020- Nitra

29.11.2013 Informačný deň Horizont 2020- Žilina

28.11.2013 Informačný deň Horizont 2020- Košice

21.11.2013 Informačný deň Horizont 2020- Bratislava

19.6.2013 Seminár k efektívnemu využívaniu prostriedkov v schválených projektoch 7. rámcového programu

5.6.2013 Seminár "Výskum materiálov" v Košiciach

3.6.2013 Seminár "Výskum materiálov"

23.5.2013 Informačný deň k FET Flagship projektom

29.4.2013 Informačný deň k výzve Marie Curie Fellowships v Košiciach

11.4.2013 Informačný deň k Marie Curie Fellowships v Bratislave

18.2.2013 Informačný deň k ERA Chairs v Žiline

18.2.2013 Informačný deň k ERA Chairs v Košiciach

11.10.2012 Informačný deň pre oblasti SSH a SiS

11.10.2012 Školenie pre hodnoteľov projektov 7. rámcového programu

2.10.2012 Seminár "Ako na to? Podávame projekt 7. rámcového programu" v Košiciach

1.10.2012 Seminár "Ako na to? Podávame projekt 7. rámcového programu" v Žiline

5.9.2012 Ako na to? Píšeme projekt 7. rámcového programu

24.7.2012 Informačný deň 7.RP pre malé a stredné podniky

19.7.2012 Informačný deň v Bratislave

3.7.2012 Informačný deň k 7.RP v Žiline Žilinská univerzita

27.6.2012 Česko - Slovenský informačný deň k tematickej oblasti SPACE Brno

21.6.2012 Informačný deň k 7.RP v Nitre (14.6.2012) SPU, Nitra