Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

H2020 Workshop ERC grants

Workshop 30.1.2014

Organizátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Európska rada pre výskum, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied

Miesto: Slovenská akadémia vied, QUTE, Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava

Workshop pre ERC granty  v Horizonte 2020 sa uskutoční v Bratislave 30. januára 2014 v priestoroch Fyzikálneho ústavu SAV - QUTE na Dúbravskej ceste 9. Účasť na workshope je bezplatná. 

                       Program

       (pre presný časový plán a obsah podujatia kliknite na nadpis "Program") 

Prezentácie:

Fotogaléria