Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Informačný deň Horizont 2020- Košice

Seminár 28.11.2013

Organizátor: SOVVA, o.z., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Technická univerzita v Košiciach

Miesto: Technická univerzita v Košiciach – Konferenčná sála univerzitnej knižnice, Boženy Němcovej 7

Informačný deň v Košiciach sa uskutoční 28. novembra 2013 o 9:00 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach – Konferenčná sála univerzitnej knižnice, Boženy Němcovej 7. Účasť na seminári je bezplatná.

                                  Program

                         (pre presný časový plán kliknite na nadpis "Program")

Prezentácie:

          1. Pilier: Excellent Science – Excelentná veda

          2. Pilier: Industrial Leadership – Vedúce postavenie priemyslu

          3. Pilier: Societal Challenges – Spoločenské výzvy