Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Informačný deň v Bratislave

Info-deň 19.7.2012

Miesto: STU, Bratislava

Európska komisia 10. júla 2012 zverejnia posledné výzvy v rámci 7.RP v celkovom objeme 8,1 mld. EUR. Ide celkovo o 52 výziev. 

Slovnská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, BIC Bratislava, Slovenskou tehnickou univerztou v Bratislave a spoluorganizátormi zornizoval prvý informačný deň po vyhlásení výziev. 

Na informačnom dni odzneli informácie k definitívnym zneniam výziev. Informačného dňa zúčastnilo viac ako 200 záujemcov.

Program informačného dňa

8.30

Prezenácia účastníkov

9.00

Stanislav Sipko

Otvorenie

9.15

Jana Tomková

Podporené štruktúr 7RP

9.35

Peter Kilián

Výzva Health 2013

9.55

Martina Fikselová

Potraviny, poľnohospodársto a biotechnológie

10.15

Mária Búciová

Výzva ICT 2013

10.35

Peter Lobotka

Výzva NMP 2013 - klasické projety

10.55

Prestávka

11.15

Dušan Janičkovič

Výzva NMP 2013-PPP projekty

11.35

Michal Hudec

Výzvy Energy 2013

11.55

Ingrid Kriššáková

Výzvy Environment 2013

12.15

Benedikt Badánik

Výzvy Transport 2013

12.35

Danie Straka

Výzvy SSH 2013

12.55

Prestávka

13.35

Benedikt Badánik

Výzvy Space 2013

13.55

Štefan Luby

Peter Beňo

Výzvy Security 2013

SEREN2

14.15

Mária Lichvárová

Výzvy Ideas 2013

14.35

Peter Kopkáš

Vzvy People 2013

14.55

Anton Lavrin

Výzvy Research Infrastructures 2013

15.15

Prestávka

15.35

Ivan Filus

Výzvy Research fo Benefit of SMEs 2013

15.55

Daniel Straka

Výzvy Science in Soociety 2013

16.15

Ivan Filus

Výzvy INCO 2013

16.35

Ján Bahna

Výzv Euratom Fission 2013

16.55

Peter Beňo

Finančné pravidlá 7.RP, pravidlá účasti

17.30

Ukončenie

Fotogaléria

Program informčného dňa

Pozvánka na informační deň