Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Seminár k efektívnemu využívaniu prostriedkov v schválených projektoch 7. rámcového programu

Seminár 19.6.2013

Miesto: Bratislava

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizujú seminár 7. rámcového programu na tému "Efektívne využitie prostriedkov v schválených projektoch 7.RP (Finančné riadenie 7.RP a skúsenosti z praxe)".

Cieľ seminára

Cieľom seminára je ukázať účastníkom ako úspešne implementovať projekty 7.RP z pohľadu finančného riadenia.

Komu je seminár určený?

Seminár je výhradne určený pre zástupcov inštitúcií s už schválenými projektmi alebo projektmi odporučenými na financovanie predovšetkým z posledných výziev 7. Rámcového programu.


Cieľovou skupinou seminára sú projektoví manažéri, vedúci účtovných oddelení, ekonomickí riaditelia a ostatné osoby, ktoré sú priamo zapojené do finančného riadenia projektov a disponujú tak určitou rozhodovacou právomocou v oblasti procesov v inštitúciách.

Program seminára      

Pozvánka na seminár

 Prezentácie jednotlivých účastníkov seminára:  

Ing. Miroslav Dobrucký (Ústav informatiky SAV)

Účasť v projektoch 7. RP

Miroslav Konečný (ADDSEN)

Skúsenosti finančného riadenia v projektoch 7. RP

Peter Beňo (NCP pre právne a finančné otázky)

Efektívne využitie prostriedkov v schválených projektoch 7. RP