Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Seminár k implementácii projektov 7RP

Seminár 22.5.2014

Organizátor: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, MŠVVaŠ SR, FU SAV

Miesto: Auditórium FÚ SAV – Pavilon QUTE, Areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

Cieľovou skupinou seminára sú výskumní pracovníci a projektoví manažéri implementujúci projekty 7RP.  Cieľom seminára je priblížiť procesy súvisiace s podávaním správ do EK, priebehom review projektu a priebehom druhostupňových auditov vykonávaných Európskou komisiou alebo Európskym dvorom audítorov (ECA).

Účasť na seminári je bezplatná!

 Prezentácie:

Fotogaléria