Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Horizon 2020 Connections

Nový program Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020, ktorý sa začne v januári 2014, ponúka výskumným a inovačným organizáciám aj na Slovensku nové príležitosti pre financovanie a spoluprácu.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenie EK na Slovensku spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava organizujú úvodné podujatie k novému programu Európskej únie pre výskum a inovácie – Horizont 2020 v dňoch 21. a 22. januára 2014 v Hoteli Saffron v Bratislave. 

Agenda

V prvý deň podujatia sa uskutoční konferencia Horizon 2020 Connections, na ktorej komisárka Európskej únie pre výskum, inovácie a vedu pani Máire Geoghegan-Quinn a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič odštartujú rámcový program Horizont 2020 na Slovensku. V druhý deň podujatia sa bude konať Matchmaking – série stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov pre Horizont 2020 s inými záujemcami o vytvorenie projektových konzorcií na základe zadaných profilov. Matchmaking je určený len organizáciám, malým a stredným podnikom a pracovníkom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.

Oficiálnym jazykom konferencie a matchmakingu je anglický jazyk, vystúpenia a prezentácie nebudú tlmočené do slovenského jazyka. 

Výstupy

Registrácia

Obe časti podujatia sú pre registrovaných účastníkov bezplatné. Registrácia pre obidve časti podujatia je separátna a podlieha validácii zo strany organizátora. 

Venue

Hotel Saffron

Kongresová sála LUX

Radlinského 27, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

Mapa

Mestské spojenie autobus/ trolejbus/ električka

Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte na:

email: h2020connections@remove-this.fp7.sk