Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

O nás

 

Čo znamená PŠ7RP?


PŠ7RP je skratka pre systém Podporných štruktúr 7. rámcového programu EÚ v Slovenskej republike, ktorý tvoria:


NK- národný koordinátor siete národných kontaktných bodov 7.RP

NCP - národné kontaktné body pre jednotlivé priority a programové smery

ND - národní delegáti v jednotlivých výboroch programových smerov

Čo je úlohou PŠ7RP?


NCP: vykonávajú informačné, propagačné, poradenské, asistenčné a školiace úlohy v rámci svojho programového a tematického zamerania, prenášajú najnovšie informácie z Európskej komisie na Slovensko.

ND: zastupujú Slovensko na zasadaniach programových výborov 7.RP v Európskej komisii, podieľajú sa na tvorbe politík a spolupôsobia pri výbere projektov na financovanie z programu 7.RP. Spolu s NCP tvoria dvojice, ktoré hľadajú najúčinnejšie formy šírenia informácií a zručností potrebných na zvýšenie účasti a úspešnosť slovenských subjektov v 7.RP.

NK: zabezpečuje všeobecnú technickú koordináciu činnosti podporných štruktúr, riešenie ad-hoc úloh, strategických činností a špecifických tém. Komunikuje so zložkami Európskej komisie a ministerstva, ktorému podáva správy o činnosti a o použití finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na činnosť PŠ7RP v zmysle zmluvy.

Kancelária PŠ7RP

Korešpondenčná adresa:

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA)

Štefánikova 19 

811 05 Bratislava

IČO: 37929551
DIČ: 2022385387 
<small>Zväčšiť mapu</small>