Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

SK4FP7

Kancelária podporných štruktúr 7. rámcového programu pripravila pre záujemcov o účasť v projektoch v posledných výzvach možnosť zapojiť sa do partner search. Vyplnením jednoduchého formulára budete zaevidovaný/á do databázy výskumných tímov, ktoré majú záujem riešiť projekty 7.RP. 

Cieľom databázy je rozšíriť informovanosť zahraničných výskumných organizácií a tímov o slovenskom kooperačnom potenciáli. 

Profily z databázy budú po spracovaní poskytnuté národným kontaktným bodom v členských a asociovaných krajinách 7.RP.  

Zároveň budú profily zverejnené na stránke www.7rp.sk.

Profily je potrebné vyplniť v anglickom jazyku

Prihlasovanie do databázy bolo uzavreté ku dňu 23. augusta 2012. Do databázy sa môžete prihlasovať priebežne. Údaje zverejnené v partner search na stránke www.7rp.sk budú periodicky (raz za dva týždne) aktualizované o ďalšie vyplnené profily. 

VYPLNIŤ PROFIL 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať e-mail: info@7rp.sk.