Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

SK4FP7 Database

Kancelária podporných štruktúr 7. rámcového programu na Slovensku vytvorila databázu profilov výskumných tímov, ktoré majú záujem o účasť v projektoch 7. rámcového programu a nadviazanie spolupráce. 

Cieľom databázy je informovať zahraničné výskumné organizácie a tímy o výskumnom potenciáli na Slovensku a podporiť tak spoluprácu s nimi v konkrétnych záujmových oblastiach vedy.

Specific Programme

Thematic Area

Cooperation

People

Capacities

Euratom