Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podujatia

1.5.2015 - 31.10.2015 Expo 2015 Miláno Miláno, Taliansko

9.11.2014 Informačný deň LEIT & FET

23.10.2014 - 23.10.2014 Záverečný seminár k projektu INPROFOOD: Ako posilniť dialóg v určovaní priorít potravinárskeho výskumu? Bratislava, Slovenská republika

1.10.2014 - 3.10.2014 Workshop: "New policies for protection of ageing consumers" Orasac, Chorvátsko

11.9.2014 Informačný deň k výzve Bio-based Industry JU H2020-BBI-PPP-2014-1

2.9.2014 Brokerage Event Horizon 2020- Výskum, vývoj a inovácie– mezinárodná spolupráca (Horizont 2020, COSME) Ostrava, Česká republika

30.6.2014 Webinár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020 Bratislava, Slovenská republika

26.6.2014 Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry Bratislava, Slovenská republika

21.6.2014 - 26.6.2014 Euroscience Open Forum 2014 Kodaň, Dánsko

14.6.2014 - 16.6.2014 Global Summit on Computer & Information Technology (GSCIT’ 2014) Sousse, Tunisko

11.6.2014 Informačný deň k Bezpečným spoločnostiam H2020 Bratislava, Slovenská republika

10.6.2014 Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC EC) Bratislava, Slovenská republika

9.6.2014 Informačný deň: v oblasti životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva a biohospodárstva Bratislava, Slovenská republika

30.5.2014 Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Bratislava, Slovenská republika

23.5.2014 Seminár - Nástroj pre malé a stredné podniky Bratislava Bratislava, Slovenská republika

14.5.2014 Informačný deň: Európsky výskum a inovácie v oblasti energie

11.5.2014 - 15.5.2014 Európska nukleárna konferencia ENC 2014 Marseille, Francúzsko

27.4.2014 - 30.4.2014 16. Medzinárodná konferencia o podnikových informačných systémoch Lisabon, Portugalsko

25.4.2014 Slovensko-český seminár Horizont 2020 - ERA Chair

16.4.2014 Seminár - Nástroj pre malé a stredné podniky Bratislava Bratislava, Slovensko

15.4.2014 Seminár - Nástroj pre malé a stredné podniky Košice Košice, Slovensko

14.4.2014 Seminár k právnym a finančným otázkam v projektoch H2020 (Košice) Košice, Slovensko

10.4.2014 Seminár k finančným a právnym otázkam v projektoch H2020 (Bratislava) Bratislava, Slovensko

12.3.2014 - 14.3.2014 Konferencia o zelenom letectve Brusel, Belgicko

1.3.2014 - 4.3.2014 22. Európsky kongres o psychiatrii Mníchov, Nemecko

25.2.2014 Informačný deň Horizontu 2020 pre Secure Societies Brusel, Belgicko

25.2.2014 Pilotný workshop pre začiatočníkov Horizont 2020 Bratislava, Slovensko

6.2.2014 - 7.2.2014 Long-term Performance of the Engineered Barrier System (PEBS) Final Conference Hannover, Nemecko

30.1.2014 - 1.2.2014 2. medzinárodná konferencia o výžive a raste Barcelona, Španielsko

22.1.2014 Matchmaking: HORIZON 2020 CONNECTIONS Bratislava, Slovensko

21.1.2014 Konferencia: Horizon 2020 Conections Bratislava, Slovensko

18.12.2013 Informačný deň/brokerage event pre spoločenskú výzvu 'Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava" Brusel, Belgicko

12.12.2013 Deň akademickej mobility a internacionalizácie Bratislava, Slovensko

11.12.2013 - 13.12.2013 Konferencia o pôdnej metagenomike a ekológií Braunschweig, Nemecko

10.12.2013 - 11.12.2013 Informačný deň "The Countdown on Horizon 2020 Space Tour" (Brusel) Brusel, Belgicko

9.12.2013 Ako pripraviť projekty do FET Open Brno, Česká republika

5.12.2013 - 6.12.2013 Info deň a burza k výzvam H2020 v oblasti Energie Brusel, Belgicko

4.12.2013 Vedecké zasadnutie: Spolupráca v kutúre: Podpora inovácie Londýn, Spojené kráľovstvo

4.12.2013 - 6.12.2013 Vilnius inovačné fórum 2013 " Inovačný posun" Vilnius Litva

3.12.2013 European Future Transport Conference Brusel, Belgium

3.12.2013 EuroTech Universities- Addressing Societal Challenges through Strategic University-Industry partnerships Brusel, Belgicko

29.11.2013 Európska burza projektov KETs v Horizonte 2020 Štrasburk, Francúzsko

29.11.2013 Seminár o programoch HORIZONT 2020 a COSME Košice, SR

1 2 3 4 5