Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Informačný deň 7. rámcového programu pre malé a stredné podniky

Info-deň 24.7.2012

Miesto: Ministerstvo hospodárstva SR

BIC Bratislava, SOVVA, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo hospodárstva SR a PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. si Vás dovoľujú pozvať na:

Informačný deň k pripravovaným výzvam pre malé a stredné podniky. Na informačnom dni odznejú informácie k nadchádzajúcim výzvam pre oblasti:

  • 7.RP a možnosti pre výskumné MSP a firmy využívajúce inovatívne technológie
  • Možnosti subkontraktačného výskumu a demonštračné aktivity v 7.RP
  • Možnosti spolupráce firiem a akademických organizácií prostredníctvom stáží
  • Eurostars - program EÚ pre výskumné MSP

Informačný deň sa koná 24. júla2012 (utorok) o 9:30 na Ministerstve hospodárstva SR, Mierová 19 Bratislava.

Pozvánka na informačný deň

Program informačného dňa