Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením

Cieľom výskumu v oblasti Jadrové štiepenie a ochrana pred žiarením je vytvorenie pevnej vedeckej a technickej základne pre bezpečné dlhodobé riadenie rádioaktívnych odpadov s dlhým polčasom rozpadu, podporiť ešte bezpečnejšie, zdrojovo-efektívnejšie a konkurencieschopné využívanie jadrovej energie a zabezpečenie pevného a spoločensky prijateľného systému ochrany ľudí a životného prostredia proti účinkom ionizujúceho žiarenia. 

Medzi výskumné aktivity v tejto oblasti patrí:

  • manažment rádioaktívneho odpadu,
  • reaktorové systémy,
  • ochrana proti radiácii,
  • infraštruktúry,
  • ľudské zdroje, mobilita a odborná príprava.

Finančné schémy zahŕňajú:

  • kolaboratívne projekty,
  • siete excelencie,
  • koordinačné a podporné aktivity.