Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Výskum energie jadrovej syntézy

Cieľom Výskumu energie jadrovej syntézy je vývoj vedomostí pre ITER (Medzinárodná spolupráca pre nové zdroje energie) a implementácia ako aj hlavné kroky k vytvoreniu bezpečných, udržateľných, environmentálne zodpovedných  a ekonomicky životaschopných prototypov reaktorov vrátane:

  • realizácie ITER- príprava stránky, riadenie, technická a administratívna podpora, zostavenie zariadenia a inštalácií, podpora projektu počas výstavby,
  • výskumu a vývoja, prípravy ITER operácie- fyzikálny a technologický výskum pre využívanie zariadení a zdrojov v programe jadrovej syntézy, posúdenie konkrétnych kľúčových technológií, upevňovanie možností projektu ITER a príprava na operáciu.
  • technologických aktivít pre prípravu demonštrácie jadrovej elektrárne,
  • výskumných a vývojových aktivít pre dlhodobý a ďalší rozvoj pokročilejších koncepcií výskumu magnetického poľa, teóriu a modelovanie pre objasnenie správania jadrových plaziem a koordinácia výskumu inerciálneho udržania členských štátov,
  • ľudských zdrojov, vzdelávania a odbornej prípravy s ohľadom na okamžité a strednodobé potreby projektu ITER a pre ďalší rozvoj jadrovej syntézy,
  • infraštruktúry- výstavba medzinárodného výskumu energie jadrovej syntézy, projekt ITER bude pozostávať z nových výskumných infraštruktúr so silným Európskym rozsahom,
  • procesu technologického transferu.