Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Regióny znalostí, výskumný potenciál

V tejto tematickej oblasti  sú prepojené dve oblasti a to oblasť Regióny znalostí, ktorá je zameraná na posilnenie výskumu potenciálnych európskych regiónov predovšetkým tých, ktoré povzbudzujú a podporujú vývoj, napr. univerzity, výskumné centrá, podniky, a regionálne úrady. Druhá oblasť je Výskumný potenciál, jej cieľom je podporovať činnosť celého výskumného potenciálu v EÚ odhaľovaním a rozvíjaním výskumného potenciálu konvergenčných regiónov EÚ a najvzdialenejších regiónov, pomoc pri posilňovaní kapacít výskumných pracovníkov pre úspešné podieľanie sa na výskumných činnostiach na úrovni EÚ. Rozpočet určený na financovanie oblasti Regióny znalostí, je 126 mil. Eur a pre oblasť Výskumný potenciál je to 340 mil. Eur.

Tematická oblasť Regióny znalostí bude podporená nasledovnými aktivitami:

  • analýzy, vývoj a implementácia výskumných programov pre regionálne alebo cezhraničné združenia,
  • odborné vedenie regiónov s menej rozvinutou oblasťou výskumu zo strany vysoko rozvinutých regiónov,
  • iniciatívy pre zlepšenie integrácie,
  • diseminácia aktivít- formou konferencií, workshopov, publikácií a webových iniciatív.

Tematická oblasť Výskumný potenciál bude podporená nasledovnými aktivitami:

  • nadnárodná obojsmerná výmena výskumných pracovníkov v konvergenčných regiónoch,
  • získavanie a vývoj výskumného zariadenia vo vybraných centrách,
  • organizácia workshopov a konferencií c cieľom odovzdávania vedomostí,
  • "hodnotiace nástroje" pre výskumné centrá v konvergenčných regiónoch pre získanie nezávislého medzinárodného znaleckého hodnotenia ich výskumnej kvality a infraštruktúry.