Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Veda v spoločnosti

V záujme budovania efektívnej a demokratickej európskej vedomostnej spoločnosti je cieľom tematickej oblasti Veda v spoločnosti podnecovať vyvážené prepojenie vedeckého a technického úsilia a príslušných výskumných politík v európskej spoločnosti. Celkový rozpočet určený pre oblasť Veda v spoločnosti je 330 mil. Eur.

Iniciatíva v tejto oblasti bude poskytovať podporu nasledovne:

1. Dynamickejšie riadenie vzťahov medzi vedou a spoločnosťou

  • prieskum morálky vo vede a technológii,
  • vzájomné ovplyvňovanie vedy a kultúry,
  • podmienky pre informačnú diskusiu na tému morálka a veda.

2.Posilnenie potenciálu, rozšírenie horizontov

  • posilnenie úlohy žien vo vedeckom výskume,
  • podpora formálneho a neformálneho vedeckého vzdelávania v školách ako aj vedeckých centrách, múzeách a podobných inštitúciách,
  • spevnenie prepojení medzi vedeckým vzdelávaním a vedeckou kariérou.

3. Komunikácia vedy a spoločnosti

  • aktivizácia Európskej dimenzie vo vedeckých udalostiach smerom k verejnosti,
  • vedecké ocenenia,
  • nadnárodná spolupráca medzi Národnými kontaktnými bodmi (NCP) v oblasti Veda v spoločnosti.