Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Výskumné infraštruktúry

Cieľom programu Výskumné infraštruktúry je optimalizovať využitie a rozvoj najlepších výskumných aktivít, ktoré existujú v Európe a zároveň pomáhať k vzniku nových infraštruktúr s celoeurópskym významom. Od kvalitnej výskumnej infraštruktúry je závislí aj kvalitný výskum. Za výskumné infraštruktúry je možné považovať aj data banky, observatóriá a komunikačné siete. Celkový rozpočet určený na financovanie programu je 1.8 mld. Eur.

Finančné prostriedky v rámci programu Výskumné infraštruktúry je možné získať na:

Podporu už existujúcich infraštruktúr

  • integračné činnosti (širší alebo efektívnejší prístup a využívanie výskumnej infraštruktúry);
  • e-infraštruktúra založená na IKT.

Podporu nových infraštruktúr

  • dizajnové štúdie;
  • budovanie nových infraštruktúr (podpora v prípravnej a implementačnej fáze).

Podpora pre rozvoj politík a implementáciu programu

  • rozvoj politík (podpora v kontexte budovania Európskeho výskumného priestoru, medzinárodnej spolupráce, koordinácie národných a/alebo regionálnych politík a programov v oblasti výskumných infraštruktúr);
  • implementácia programu (podpora efektívnej implementácie programu prostredníctvom spolupráce medzi NCP a prostredníctvom podpory na identifikáciu nových potrieb).