Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Spoločné výskumné centrum

Spoločné výskumné centrum poskytuje zákazníkom vedeckú a technickú podporu pre koncepciu, rozvoj, implementáciu a monitoring EÚ politík. Spoločné výskumné centrum je referenčným centrom pre vedecké a technologické otázky, slúži záujmom členských štátov. Návrhy komisie pre 7. Rámcový program majú za cieľ posilniť zákaznícku orientáciu Spoločného výskumného centra a už tak silného spojenia s vedeckou komunitou tým, že integruje prístup k svojej hlavnej úlohe, k poskytovaniu vedeckej a technickej podpory pre politiky. Hlavné bude zapojenie sa do činností zameraných na konsolidáciu rastu a bezpečnosti a zabezpečenie udržateľného rozvoja.

Spoločné výskumné centrum má  rozpočet vo výške 1751 mil. Eur pre realizáciu výskumu v rámci 7. RP v štyroch hlavných oblastiach politiky:

1. Prosperita vo vedomostne intenzívnej spoločnosti

  • táto téma politiky zahŕňa výskum a sieťové aktivity zamerané na podporu, informovanie a analýzu špecifických EÚ politík, vrátane Lisabonskej stratégie, ktorá pracuje na konsolidácii vedomostnej spoločnosti v Európe, prioritné oblasti obsahujú konkurencieschopnosť a inováciu, podporu Európskej výskumnej sféry, výskum v oblasti obnoviteľných a ohľaduplných energií, doprave, informačnej spoločnosti, vedy o živej prírode a biotechnológii.

2. Solidarita a zodpovedný zdrojový manažment

  • Spoločné výskumné centrum bude pracovať na definovaní prístupov k dosiahnutiu ekonomického a sociálne udržateľného rozvoja, priority zahŕňajú udržateľnosť v  priemyselnom rozvoji, poľnohospodárstve a rybnom hospodárstve, holistický prístup k manažmentu prírodných zdrojov, životnému prostrediu, zdraviu a klimatickým zmenám. 

3. Bezpečnosť a sloboda

  • príspevok Spoločného výskumného centra  v rámci bezpečnosti a slobody bude spočívať vo výskume a poskytovaní vhodných technologických postupov pre detekciu a analýzu potencionálnych hrozieb a dodaní nástrojov pre zlepšenie európskej prevencie, monitoringu a kapacít rizikového manažmentu, priority zahŕňajú vnútornú bezpečnosť, odpovede na riadenie katastrof, bezpečnosť a kvalitu potravín a krmív.

4. Európa ako svetový partner

  • Spoločné výskumné centrum bude poskytovať podporu  nástrojom EÚ pre vonkajšie vzťahy, vrátane nástrojov pre stabilitu a humanitárnu pomoc, ktorá pomôže politike EÚ  v úsilí zlepšiť svetovú bezpečnostnú situáciu a bude nápomocná pri vybavení politiky rozvojovej spolupráce EÚ, zariadeniami ako sú Observatórium pre udržateľný rozvoj a životné prostredie. Prioritnými oblasťami budú otázky svetovej bezpečnosti a rozvoj spolupráce.