Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Doprava (vrátane leteckej)

Centrálnym cieľom výskumu v tematickej oblasti Doprava (vrátane leteckej) počas trvania 7. Rámcového programu je vývíjať bezpečnejšie, menej škodlivé a inteligentnejšie dopravné systémy pre Európu, ktoré budú prospešné pre obyvateľov, budú rešpektovať životné prostredie a zvyšovať konkurencieschopnosť Európskych priemyselných odvetví na svetovom trhu. Európsky dopravný systém plní rozhodujúcu úlohu v doprave ľudí, tovarov a je dôležitý pre Európsku prosperitu, je však veľmi potrebné zamerať sa na zmiernenie negatívnych vplyvov a dôsledky zvyšujúcej sa mobility vzhľadom na životné prostredie, spotrebu energie, ochranu, bezpečnosť a verejné zdravie. Celkový rozpočet počas trvania 7. RP pre oblasť Doprava (vrátane leteckej) je 4,16 mld. Eur.

Dôraz bude kladený na nasledujúce aktivity:

Letectvo a letecká doprava

  • redukcia emisií, práca na motoroch a alternatívnych palivách,
  • riadenie leteckej dopravy, bezpečnostné aspekty leteckej dopravy,
  • environmentálne účinné lietanie.

Udržateľná pozemná doprava (železničná, cestná a vodná doprava)

  • vývoj bezchybných a účinných motorov a pohonných hmôt,
  • zníženie vplyvu dopravy na zmenu klímy,
  • intermodálna regionálna a národná doprava,
  • bezpečné a bezchybné dopravné prostriedky,
  • výstavba a údržba integračných architektúr.