Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Energia

Hlavným cieľom výskumu v tematickej oblasti Energia v rámci 7. Rámcového programu je vytvorenie a založenie technológií potrebných pre prispôsobenie sa súčasného energetického systému na viac udržateľný, konkurencieschopný a bezpečný systém. Malo by menej závisieť na dovážaných palivách a používať rôzne druhy energetických zdrojov, predovšetkým obnovireľné zdroje, energetické nosiče a neznečisťujúce zdroje. Rastúci svetový dopyt po energii posilňuje ekonomického vývoja a rast vyžaduje vývoj rentabilných technológií pre udržatelnejšie energetické hospodárstvo v Európe (a celosvetovo), zabezpeči, aby mohol európsky priemysel úspešne konkurovať v celosvetovom meradle. Celkový rozpočet pre tematickú oblasť je vo výške 2,35 mld. Eur počas trvania 7. Rámcového programu.

Aktivity:

  • vodíkové a palivové články,
  • obnoviteľné zdroje elektriny,
  • výroba obnoviteľných palív,
  • obnoviteľné zdroje pre vykurovanie a chladenie,
  • zachytávanie a skladovanie CO2 technológií na výrobu energie s nulovými emisiami,
  • technológie na redukcie uhlíka,
  • inteligentné energetické siete,
  • energetická účinnosť a úspory energie,
  • znalosti pre vytváranie energetickej politiky.