Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Informačné a komunikačné technológie

Cieľom výskumu v oblasti IKT v rámci 7. Rámcového programu EÚ je posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ale aj umožniť vyvinutie a zdokonalenie budúcich technológií tak, aby napĺňali hospodárske a spoločenské požiadavky. O dôležitosti IKT pre európsky výskum svedčí aj fakt, že táto tematická oblasť disponuje najväčším rozpočtom - 9,1 mld. EUR. 

Úlohou podpory výskumu a vývoja v IKT je najmä:

  • posilniť európsku výskumnú a technologickú základňu a zaistiť vedúce postavenie Európy v IKT,
  • pomôcť stimulovať inovácie produktov, služieb a procesov prostredníctvom využívania IKT,
  • zaistiť, aby IKT prinášali úžitok pre občanov, priemysel, obchod a verejnú správu. 

Viac informácií k IKT v 7. rámcovom programe nájdet na stránke Európskej komisie - Cordis.