Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie

           

  Hlavným cieľom tematickej oblasti Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie je zlepšiť konkurencieschopnosť Európskeho priemyslu a vyvíjať potrebné znalosti pre transformáciu priemyslu na zdrojovo a znalostne silný priemysel. Financovanie výskumu v oblasti Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie, prinesie prospech novým high- tech odvetviam a vyššie ocenenie odborných tradičných priemyselných odvetví, a špeciálne sa zamerá na primerané rozšírenie výskumných výsledkov pre malé a stredné podniky.  O významnosti tejto oblasti svedčí aj jej financovanie, celkový rozpočet určený pre túto oblasť je 3.5 mld. Eur. 

  Dôraz bude kladený na nasledujúce aktivity:

  • nanovedy, nanotechnológie - štúdium javov a manipulácie materiálom v nanoškále a rozvoj nanotechnológií vedie k výrobe nových produktov a služieb,
  • materiály- použitie znalostí nanotechnológií a biotechnológií pre nové produkty a procesy,
  • nová produkcia- vytváranie podmienok pre pokračujúce inovácie a vyvíjanie neustálej inovácie, pre rozvoj nešpecifických výrobných "aktív" (technológie, riadenie, výrobné zariadenia ako aj ľudské zdroje), pri súčasnom splnení požiadaviek bezpečnosti a životného prostredia,
  • integrácia technológií pre priemyselné aplikácie- zamerané na nové technológie, materiály a aplikácie súvisiace s potrebami identifikovanými rôznymi Európskymi technologickými platformami.