Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológia

Primárnym cieľom financovania výskumu tematickej oblasti Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológia v rámci 7. Rámcového programu je vybudovať Európsku vedomostnú bioekonomiku, ktorá plní dôležitú úlohu v globálnej ekonomike, kde sú vedomosti najlepším spôsobom zvýšenia produktivity, konkurencieschopnosti a zlepšenia kvality nášho života prostredníctvom ochrany životného prostredia a spoločenského modelu. 

Potreby Európskej vedomostnej bioekonomiky určujú:

  • narastajúci dopyt pre bezpečné, zdravšie potraviny vyššej kvality,
  • udržateľné použitie a produkcia obnoviteľných biologických zdrojov,
  • zvyšujúce sa riziko epizootických a zootických ochorení a porúch súvisiacich s potravinami,
  • udržateľnosť a bezpečnosť poľnohospodárstva, akvakultúry a produkcie rybného hospodárstva,
  • zvýšujúci dopyt po vysoko kvalitných potravinách berie ohľad na dobré životné podmienky zvierat a situáciu vo vidieckych a prímorských oblastiach a reakcia na špecifické výživové požiadavky spotrebiteľov.

Európskym členským štátom je určených viac ako 1.9 mld. Eur pre financovanie tejto tematickej oblasti počas trvania 7. Rámcového programu.

Tematická oblasť Potraviny, poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a biotechnológia je postavená na troch hlavných aktivitách:

  • udržateľná produkcia a manažment biologických zdrojov z pôdy, lesa a vodného prostredia,
  • drží sa hesla " z poľa na stôl", potraviny (vrátane morských), zdravie a blahobyt,
  • vedy o živej prírode, biotechnológia a biochémia pre udržateľné nepotravinové produkty a procesy.