Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Socio-ekonómia a humanitné vedy

Financovanie výskumu v spoločensko-ekonomických a humanitných vedách prispeje k hlbšiemu porozumeniu spoločenským a ekonomickým výzvam, ktorým Európa čelí. Cieľom programu je implementácia a rozširovanie výsledkov výskumu, ktorý rieši aktuálne sociálne, ekonomické, politické a kultúrne otázky európskej spoločnosti. Program podporuje excelentnosť v spoločenskom a humanitnom výskumu a spoluprácu viacerých vedných oblastí. Celkový rozpočet predstavuje 610 mil. EUR. 

Výskum podporený v tematickej oblasti Socioekonómia a spoločenské vedy sa zameriava na tri základné oblasti:

  • hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť;
  • sociálna kohézia, spoločnosť, kultúrne a vzdelávacie výzvy v EÚ;
  • trvalá udržateľnosť, životné prostredie, demografické zmeny, migrácia a integrácia a globalizácia.

Granty je tak možné získať na výskum v nasledovných oblastiach:

  • hospodársky rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť v znalostnej spoločnosti;
  • spájanie hospodárskych, spoločenských a environmentálnych cieľov na európskej úrovni;
  • hlavné trendy v spoločnosti a ich dôsledky;
  • Európa vo svete (migrácia, chudoba, kriminalita a konflikty)
  • občania v EÚ;
  • socioekonómia a vedecké indikátory;
  • foresightové aktivity (napr. dôsledky globalizácie, migrácie a starnutia).