Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Vesmír

Cieľom tematickej oblasti Vesmír v rámci 7. Rámcového programu je podporiť Európsky vesmírny program zameraný na aplikácie ako sú "Globálny monitoring pre životné prostredie a bezpečnosť", ktoré budú prospešné pre obyvateľov a konkurencieschopnosť Európskeho vesmírneho priemyslu. Tento cieľ bude podporený vývojom Európskej vesmírnej politiky, komplementáciou úsilia členských štátov a ďalších dôležitých zainteresovaných strán, vrátane Európskej vesmírnej agentúry. Za posledných 40 rokov Európa vybudovala vďaka národným agentúram a Európskej vesmírnej agentúre excelentnú technologickú kvalifikáciu. Udržanie konkurencieschopných priemyselných odvetví vrátane výrobcov, poskytovateľov služieb a operátorov vyžaduje nový výskum a technológie. Celkový rozpočet pre oblasť Vesmír je 1.4 mld. Eur. 

Oblasť Vesmír zahŕňa nasledovné činnosti:

  • vesmírne aplikácie obsluhujúce Európsku spoločnosť- vývojom satelitných pozorovacích systémov a globálneho monitoringu, služby pre riadenie životného prostredia, bezpečnosti, poľnohospodárstva, lesníctva a meteorológie, civilnej ochrany a rizikového manažmentu, 
  • prieskum vesmíru- zabezpečuje podporu pre kolaboratívne iniciatívy medzi Európskou vesmírnou agentúrou alebo národnými vesmírnymi agentúrami , ako aj koordináciou úsilia pre vývoj vesmírnych teleskopov,
  • posilnenie Vesmírnych nadácií- podpora výskumu pre dlhodobé potreby ako vesmírna doprava, biomedicína, vedy o živej prírode a fyzikálne vedy vo vesmíre.