Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Zdravie

Tematická oblasť Zdravie patrí medzi hlavné oblasti špecifického programu Spolupráca. O čom svedčí aj celkový rozpočet vo výške 6,1 mld. EUR. V rámci špecifického programu Spolupráca je možné získať podporu na všetky druhy výskumných aktivít. Cieľom tematickej oblasti Zdravie v rámci 7. Rámcového programu EÚ je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov EÚ a posilniť konkurencieschopnosť priemyselných odvetví, s relevanciou k oblasti zdravia. 

V rámci tematickej oblasti Zdravie sú podporované nasledovné aktivity:

  • Biotechnológie, generické nástroje a technológie pre ľudské zdravie;
  • Translačný výskum pre ľudské zdravie;
  • Optimalizácia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov EÚ.