Odkazy

SOVVA BIC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vytlačiť

Životné prostredie a zmeny klímy

Hlavným cieľom výskumu pre tematickú oblasť Životné prostredie a zmeny klímy v rámci 7. Rámcového programu je podporiť udržateľný manažment človekom vytvoreného a prírodného životného prostredia a prírodných zdrojov. Za účelom zvýšenia vedomostí o vzájomných vzťahoch medzi klímou, biosférou, ekosystémami, ľudskými činnosťami je potrebný vývoj environmentálne ohľaduplných technológií, nástrojov a služieb. Financovanie v oblasti Životné prostredie a zmeny klímy bude tiež podporovať konkurencieschopnosť a posilní pozíciu Európskych priemyselných odvetví na svetových trhoch pre environmentálne technológie, celkový rozpočet je 1,9 mld. Eur počas trvania 7 RP. 

Aktivity sú zamerané na:

  • prognóza klimatických zmien, ekologické podmienky, krajinné a oceánske systémy,
  • nástroje a technológie pre monitoring, prevenciu a zmierňovanie environmentálnych tlakov a rizík vrátane zdravotných rizík,
  • udržateľnosť prírodného a človekom vytvoreného prostredia.